Opozorilo: nepodprta različica brskljalnika

Pozdravljeni,

uporabljate (staro) verzijo brskljalnika, ki ni podprta za spletno strano metalka.si. Ker imajo poleg slabe podpore, stare verzije brskljalnikov tudi veliko varnostnih pomankljivosti, vam na spodnjih povezavah priporočamo enega od sledečih sodobnih brskljalnikov:

browser_ff Mozilla Firefoxbrowser_chrome Google Chromebrowser_opera Operabrowser_safari Safari, ali  browser_ie Internet Explorer

Hvala za vaše razumevanje.

Metalka d.d.

N: Metalka Trgovina d.o.o. Dalmatinova 2,1000 Ljubljana, Slovenija; T: + 386 1 320 75 30; F: + 386 1 320 75 35; E: info@metalka.si

SlovenianEnglish (United Kingdom)Russian
Pasica
Domov > O družbi > Zgodovina
natisni
E-pošta

Zgodovina podjetja

Metalkine korenine segajo v konec 19. stoletja. Tehnična trgovina ima namreč na lokaciji, kjer se nahaja sedež družbe Metalka Trgovina, že več kot stoletno tradicijo. Leta 1878 je bila ustanovljena prva predhodnica Metalke, firma Carl Kauschegg. Kmalu za tem in sicer 1899. leta jo je nasledila priznana firma Schneider - Verovšek, ki je na tem mestu delovala vse do leta 1947. Schneider - Verovšek je bila največja in najbolj znana trgovina z železnino, gradbenim materialom ter obrtnimi in poljedelskimi stroji v takratni Ljubljani. Bila je pojem tehnične trgovine in je med Ljubljančani in tudi širše uživala velik ugled, vse tja do konca 2. svetovne vojne.
Na temeljih firme Schneider - Verovšek je bila zatem 4. marca 1949 z odločbo vlade ljudske republike Slovenije ustanovljena še ena predhodnica Metalke in sicer Trgovsko podjetje železnina Ljubljana. Z intenzivnim razvojem je kmalu postala sodobno trgovsko podjetje in se leta 1956 preimenovala v Metalko.
Metalka se je sprva ukvarjala s trženjem tehnične železnine predvsem na področju trgovine na debelo. Leta 1956 je razširila poslovanje tudi na trgovino na drobno. Leto pozneje je začela uvažati črno metalurgijo in pridružilo si pripojila podjetje Gradbeni material Vižmarje. Leta 1959 si je Metalka pripojila še podjetje Tehnometal Ljubljana, tri leta kasneje pa še podjetji Železo Ljubljana in Oprema Ljubljana.
Še posebej pomembno za Metalko je leto 1962, ko se je začela gradnja poslovne stavbe, ki je po dograditvi čez dve leti postala simbol Metalke. Stolpnica Metalka je postala celo ena od znamenitosti Ljubljane. Z njeno dograditvijo je slovenska prestolnica dobila arhitektonsko zanimiv in sodoben objekt, ki z višino 60 metrov zaznamuje podobo mestnega središča in panoramo Ljubljane.
Metalka je v naslednjih letih nenehno širila obseg poslovanja in področja svojega delovanja, postala eno najpomembnejših podjetij v nekdanji Jugoslaviji, kjer je v glavnih mestih republik in številnih drugih večjih mestih odpirala svoja predstavništva in prodajalne. Intenzivno je vstopala tudi na svetovne trge: največ predstavništev je imela v Evropi, prisotna pa je bila celo v ZDA, saj je imela lastno podjetje tudi v Chicagu. Metalka je tako na primer sodelovala pri postavitvi jedrske elektrarne Krško uvažala znane elektromotorne vlake iz Poljske, izvažala vagone in izvajala različne druge strateške posle velikega pomena za uspešen razvoj celotnega gospodarstva.
Pomemben mejnik v razvoju Metalke je tudi izgradnja Blagovnice v Ljubljani. Ob otvoritvi leta 1973 je bila to največja tehnična trgovina v Jugoslaviji.
Konec osemdesetih let in sicer 1989, se je enovito podjetje Metalka z več kot 2000 zaposlenimi razdelilo na 5 samostojnih podjetij – pravnih naslednikov in sicer: Metalko Trgovino, Metalko Commerce, Metalko Zastopstva, Metalko Računalniški inženiring in Metalko Trading. Metalka Trgovina je bila največja med njimi, tako po obsegu poslovanja, kot tudi po številu zaposlenih. Družba, ki je v skupnem podjetju predstavljala Maloprodajni del, je tako stopila na lastno pot in kmalu razširila svojo dejavnost še na veleprodajno področje in zastopanje tujih firm v Sloveniji, medtem ko je po razpadu države izgubila večino trgov bivše Jugoslavije.
Kot delniška družba se je Metalka Trgovina registrirala po zaključku procesa lastninskega preoblikovanja leta 1998. Hkrati s spremembo lastniške strukture, do katere je prišlo v začetku leta 2001 je Metalka Trgovina, v skladu s strategijo in vizijo nove uprave, vstopila v obdobje prestrukturiranja svojih dejavnosti.
Leta 2010 se je družba Metalka Trgovina iz delniške družbe preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo po uspešno objavljeni prevzemni ponudbi s strani družbe Facig Handelsgesellshaft Wien, ki je pridobil 100 % lastništvo.
Metalka Trgovina d.o.o. se danes poleg tehnične trgovine ukvarja z upravljanjem finančnih naložb, z nepremičninami in drugimi investicijskimi projekti.

Metalkine korenine segajo v konec 19. stoletja. Tehnična trgovina ima namreč na lokaciji, kjer se nahaja sedež družbe Metalka Trgovina, že več kot stoletno tradicijo. Leta 1878 je bila ustanovljena prva predhodnica Metalke, firma Carl Kauschegg. Kmalu za tem in sicer 1899. leta jo je nasledila priznana firma Schneider - Verovšek, ki je na tem mestu delovala vse do leta 1947. Schneider - Verovšek je bila največja in najbolj znana trgovina z železnino, gradbenim materialom ter obrtnimi in poljedelskimi stroji v takratni Ljubljani. Bila je pojem tehnične trgovine in je med Ljubljančani in tudi širše uživala velik ugled, vse tja do konca 2. svetovne vojne.

Na temeljih firme Schneider - Verovšek je bila zatem 4. marca 1949 z odločbo vlade ljudske republike Slovenije ustanovljena še ena predhodnica Metalke in sicer Trgovsko podjetje železnina Ljubljana. Z intenzivnim razvojem je kmalu postala sodobno trgovsko podjetje in se leta 1956 preimenovala v Metalko.

Metalka se je sprva ukvarjala s trženjem tehnične železnine predvsem na področju trgovine na debelo. Leta 1956 je razširila poslovanje tudi na trgovino na drobno. Leto pozneje je začela uvažati črno metalurgijo in pridružilo si pripojila podjetje Gradbeni material Vižmarje. Leta 1959 si je Metalka pripojila še podjetje Tehnometal Ljubljana, tri leta kasneje pa še podjetji Železo Ljubljana in Oprema Ljubljana.Še posebej pomembno za Metalko je leto 1962, ko se je začela gradnja poslovne stavbe, ki je po dograditvi čez dve leti postala simbol Metalke. Stolpnica Metalka je postala celo ena od znamenitosti Ljubljane. Z njeno dograditvijo je slovenska prestolnica dobila arhitektonsko zanimiv in sodoben objekt, ki z višino 60 metrov zaznamuje podobo mestnega središča in panoramo Ljubljane.

Metalka je v naslednjih letih nenehno širila obseg poslovanja in področja svojega delovanja, postala eno najpomembnejših podjetij v nekdanji Jugoslaviji, kjer je v glavnih mestih republik in številnih drugih večjih mestih odpirala svoja predstavništva in prodajalne. Intenzivno je vstopala tudi na svetovne trge: največ predstavništev je imela v Evropi, prisotna pa je bila celo v ZDA, saj je imela lastno podjetje tudi v Chicagu. Metalka je tako na primer sodelovala pri postavitvi jedrske elektrarne Krško uvažala znane elektromotorne vlake iz Poljske, izvažala vagone in izvajala različne druge strateške posle velikega pomena za uspešen razvoj celotnega gospodarstva.Pomemben mejnik v razvoju Metalke je tudi izgradnja Blagovnice v Ljubljani. Ob otvoritvi leta 1973 je bila to največja tehnična trgovina v Jugoslaviji.

Konec osemdesetih let in sicer 1989, se je enovito podjetje Metalka z več kot 2000 zaposlenimi razdelilo na 5 samostojnih podjetij – pravnih naslednikov in sicer: Metalko Trgovino, Metalko Commerce, Metalko Zastopstva, Metalko Računalniški inženiring in Metalko Trading. Metalka Trgovina je bila največja med njimi, tako po obsegu poslovanja, kot tudi po številu zaposlenih. Družba, ki je v skupnem podjetju predstavljala Maloprodajni del, je tako stopila na lastno pot in kmalu razširila svojo dejavnost še na veleprodajno področje in zastopanje tujih firm v Sloveniji, medtem ko je po razpadu države izgubila večino trgov bivše Jugoslavije.

Kot delniška družba se je Metalka Trgovina registrirala po zaključku procesa lastninskega preoblikovanja leta 1998. Hkrati s spremembo lastniške strukture, do katere je prišlo v začetku leta 2001 je Metalka Trgovina, v skladu s strategijo in vizijo nove uprave, vstopila v obdobje prestrukturiranja svojih dejavnosti.

Leta 2010 se je družba Metalka Trgovina iz delniške družbe preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo po uspešno objavljeni prevzemni ponudbi s strani družbe Facig Handelsgesellshaft Wien, ki je pridobil 100 % lastništvo.Metalka Trgovina d.o.o. se danes poleg tehnične trgovine ukvarja z upravljanjem finančnih naložb, z nepremičninami in drugimi investicijskimi projekti.


rssfeed
Favoriten Twitter Facebook blogger google